kad govorite o svojem istraživanju, o svojim interesima, što vas tjera naprijed - a govorite ljudima koji, realno, o tome znaju malo ili ništa (iako će vam reći drugačije), govorite jednostavno. uvucite ih u priču. imajte priču. kaže tako petak... Continue Reading →