Politička aktivistkinja, novinarka, konzultantica za rodnu ravnopravnost, ljudska prava i demokraciju.

Međunarodna tajnica SDP-a Hrvatske od 2007. do siječnja 2017., i ponovno od kraja prosinca 2020. godine. Potpredsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a od 2010. do 2018. godine. Vršiteljica dužnosti predsjednice SDFŽ-a od prosinca 2016. do studenoga 2018. godine.
Zastupnica u Hrvatskom saboru od 26. veljače 2010. do 22. prosinca 2011. godine te ponovno od 11. srpnja 2014. godine do 30. siječnja 2016. godine i od ožujka do srpnja 2020. godine. 
Od lipnja 2015. do prosinca 2018. godine potpredsjednica organizacije žena Stranke europskih socijalista (PES Women).
Završila produkciju na Akademiji dramske umjetnosti (BA) te novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (MA, magna cum laude). Polaznica poslijediplomskog doktorskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (svibanj 2018.), dobitnica stipendije za izvrsnost za studente prve godine tog studija. Dobitnica Fulbrightove stipendije na Arizona State University, Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication, od siječnja do listopada 2021. godine. 

Kandidatkinja za predsjednicu SDP-a Hrvatske 2016. godine. Kandidatkinja na izborima za Hrvatski sabor 2007., 2011., 2015. i 2016. godine te na izborima za Europski parlament 2014. godine.
Već sa 16 godina, tijekom srednjoškolskog obrazovanja, angažirana je u dopisništvu Glasa Slavonije u Slavonskom Brodu kao vanjska suradnica – novinarka. U zagrebačko dopisništvo spomenutog osječkog dnevnika prelazi 1995. godine, a ondje se kao novinarka u statusu honorarne suradnice zadržava do 1999. godine.
U SDP se učlanjuje 1999. godine te započinje suradnju u stranačkome glasilu “SDP Info”, a sredinom 2000. godine postaje tajnicom za odnose s javnošću te voditeljicom marketinških i PR aktivnosti SDP-a. 2004. godine izabrana je za članicu Izvršnog odbora SDP-a, s izdavaštvom i internetskom komunikacijom kao glavnim područjem interesa.
Od 2002. godine aktivna je u Socijaldemokratskom forumu žena, do 2006. kao njegova organizacijska i politička tajnica, potom članica Predsjedništva, a od 2010. do 2018. godine i potpredsjednica Foruma (od 2016. do kraja 2018. v.d. predsjednice).
Od 2007. godine zadužena za međunarodnu suradnju SDP-a Hrvatske, ponajprije za suradnju sa strankama slične provenijencije u Europskoj uniji i regiji, ali i globalno, u okviru Socijalističke Internacionale i Progresivnog Saveza (Progressive Alliance). Predstavljala je SDP Hrvatske na brojnim međunarodnim skupovima u okviru Socijalističke internacionale, Stranke europskih socijalista (PES) i dr., ostvarujući uspješnu suradnju i sa socijaldemokratskim političkim zakladama te brojnim nevladinim organizacijama
Alumna nekoliko programa političkog obrazovanja u Hrvatskoj i inozemstvu (Akademija za politički razvoj, Zelena akademija, Regional Academy for Democracy, International Visitors Leadership Programme, studijski boravak u Uredu Zaklade Friedrich Ebert u Bruxellesu, Mirovna akademija u Sarajevu…), kao i Londonske škole za odnose s javnošću.
Interese ostvaruje u području ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, međunarodnih odnosa, kulture i umjetnosti, kulturne politike, rada i radništva te socijalne politike, kao i političke kulture i političkog obrazovanja. U tom smislu surađuje s brojnim organizacijama i pojedinkama/pojedincima u Hrvatskoj i šire. Sa Skupštinom Crne Gore i OESS-om surađivala na izradi dokumenta „Smjernice za rodno odgovornu Skupštinu Crne Gore 2016. – 2017.“
Polazila brojne neformalne obrazovne programe u Hrvatskoj i inozemstvu, od 2006. godine suorganizatorica je Političke akademije Novo društvo, od 2011. do 2017. godine osmišljava i vodi program Politika ženama!, a u 2014. i 2015. projekt političkog i ljudskopravaškog obrazovanja za mlade žene i muškarce Feminizam je za sve!
Članica Centra za ženske studije, gdje o socijalnoj državi i predaje u okviru istoimenog obrazovnog programa od 2014. godine.

Uredila nekoliko knjiga, objavljivala o feminizmu i aktualnostima socijaldemokracije u zemlji i inozemstvu. Registrirana u bazi stručnjaka_inja TAIEX (Taiex Expert Database) Europske komisije (od svibnja 2017.), s rodnom ravnopravnošću, ljudskim pravima žena, demokratizacijom, političkim institucijama i vladavinom prava kao područjima užeg interesa i ekspertize. Surađuje s OSCE-ODIHR-om, Vijećem Europe, NDI-jem te političkim zakladama Max van der Stoel i Friedrich Ebert.
Dobitnica Rektorove nagrade za rad o zastupljenosti žena i muškaraca u središnjim informativnim emisijama televizija s nacionalnom koncesijom u Hrvatskoj (u suradnji). Objavila nekoliko članaka.

Rođena u Slavonskom Brodu 1977. godine, živi u Zagrebu.

Karolina Leakovic_Resume2021

Foto: Paula Maturana