Gošća Dnevnika u 18 bila je jedna od kandidatkinja za predsjednicu SDP-a, aktualna međunarodna tajnica stranke Karolina Leaković.

“Zapravo me motivirala potreba da odgovorim na zahtjeve svih onih 1.700.000 ljudi koji nisu izašli na izbore. Da im ponudim viziju jednog novog SDP-a koji odgovara izazovima u trenucima u kojima se nalazimo i koji je ljeviji od ovoga sada.”

Što SDP nije dobro komunicirao s biračima?

“Rekla bih da se SDP posljednjih nekoliko godina bavio više političkim ambicijama članova i onih koji su njime upravljali, nego političkim ciljevima. Nismo znali artikulirati ciljeve moderne socijaldemokracije, ljevice. Itekako treba građane uključiti u donošenje odluka.”

Koja su to pitanja?

“To su pitanja koja su vezana za ekonomiju, kako ostvariti punu zaposlenost, kako odgovoriti na javno-financirano školstvo, javno zdravstvo… Prije toga i kako SDP može biti socijaldemokratskiji.

Mislite da izrazito lijeva opcija u Hrvatskoj ima šanse bez suradnje s centrom?

“Ako je radikalna ljevica tražiti da obrazovanje bude javno, da žene i muškarci imaju jednake plaće, da građani budu uključeni u demokratske procese onda da, pripadam radikalnoj ljevici. To su pozicije demokratskog i socijalnog karaktera.”

Međunarodna ste tajnica SDP-a, u kojim sestrinskim europskim strankama vidite smjer kojim biste vodili stranku?

“Voljela bih da se ugleda na tendencije i gibanja koja se pokazuju u nekim strankama, da na neki način možemo slijediti ono što upravo događa u Velikoj Britaniji, SDP po modelu Corbyna.

Zoran Milanović je svoje uzore tražio u skandinavskim zemljama.

“Bliska mi je i pozicija nordijskih zemalja.”

Kako biste komentirali desetljeće pod Zoranom Milanovićem?

“Sudjelovala sam s našim, još uvijek aktualnim, predsjednikoom u profiliranju SDP-a na međunarodnoj sceni. Ja ga uvažavam, ali moram reći da se nisam uvijek slagala s onime što je on zagovarao.”

Deklarirate se kao feministikinja, koja je uloga žena u politici?

“Voljela bih da se politikom bave i sudjeluju i oni koji nisu privilegirani. Danas se njome najviše bave privilegirani muškarci. Moja je zadaća zagovarati ranije spomenuta načela.

Vjerujete li u svoje šanse?

“Ne bih se kandidirala da se nisam spremna uhvatiti u koštac s protukandidatima i protukandidatkinjama.

Video izvor: Dnevnik N1 HR