Na 6. međunarodnoj konferenciji o statusu Romkinja u Europi, održanoj 6. i 7. 11. 2017. godine u Strasbourgu, potpisala sam zahtjev Vijeća Europe o potrebi veće političke zastupljenosti Romkinja. Pročitajte Zahtjev kojim se od političkih stranaka traži osiguravanje ravnopravnih uvjeta za sudjelovanje Romkinja u donošenju odluka i zastupanju svojih interesa.