U emisiji “U mreži Prvog” Hrvatskoga radija govorila sam o važnosti ratifikacije Istanbulske konvencije – Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u obitelji. Hrvatska je Konvenciju potipsala još 2013. godine i krajnje je vrijeme za ratifikaciju u Hrvatskome saboru. Istanbulsku konvenciju dosad je ratificiralo 27 država članica Vijeća Europe, a potpisalo još 18.