U Sarajevskom žurnalu za društvena pitanja, broj 1-2 (2017), objavljen je članak kojega sam napisala u suradnji s Helenom Popović, docenticom na studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Članak “Politička ekonomija medija: slučaj Vjesnik” problematizira institucionalni okvir za djelovanje medijskih organizacija, s naglaskom na ulogu države. Koristeći okvir političke ekonomije za analizu, pokazale smo kako je promjena društvenog uređenja iz socijalizma, s modelima javnog vlasništva i planske ekonomije, u liberalnu demokraciju, s kapitalističkom, tržišnom ekonomijom, utjecala na funkcioniranje medija, pri čemu se kao primjer koristi “Vjesnik”, koji je prošao put od vrlo uspješnog poduzeća u socijalizmu
do propasti i gašenja u kapitalizmu. Dio je to šireg fenomena koji je uvjetovan razornim učincima kapitalističkih ekonomija, pri čemu se sve veći broj društvenih odnosa svodi na ekonomske odnose, a država, kao formacija, umjesto da štiti interese građana, djeluje u interesu krupnog kapitala.