U izdanju riječke udruge Pariter, u okviru projekta “Reproduktivna pravda za pravednije društvo”, uz financijsku potporu Rosa Luxemburg Stiftunga, objavljen mi je članak “Feministička intervencija u socijalnoj politici: privatizacija i domestifikacija predškolskog odgoja i obrazovanja na primjeru roditelja-odgojitelja u Zagrebu” (Rijeka, 2018.).

Promjena društvenog i ekonomskog uređenja početkom devedesetih godina 20. stoljeća u zemljama srednje i istočne Europe značila je i restrukturiranje državnih socijalnih politika, prilagodbu tržišnim uvjetima, ali i povratak politici „ognjišta, djece i crkve“. Ova se potonja odnosila na retradicionalizaciju uloge žene u odgoju i obrazovanju, posebno djece predškolske dobi. U Hrvatskoj se tako u području socijalne politike sredinom devedesetih pojavljuje koncept “majke odgojiteljice“, koji je u zagrebačku gradsku socijalnu politiku konačno i uveden 2016. godine. Na primjeru instituta “roditelja – odgojitelja“ u Gradu Zagrebu razmatraju se uzroci i posljedice domestifikacije i potržišnjenja socijalnih prava (sada poznatijih kao usluge).
Umjesto traženja krivaca u onima koje se, zbog nepovoljne financijske situacije odlučuju
koristiti ovu mjeru (uglavnom žene), zagovara se otvaranje prostora široj raspravi i definiranju rodno ravnopravne socijalne politike.

Publikaciju pročitajte ovdje.

leakovic_roditelji_odgojitelji